Voor het seizoen 2017 zijn de voorlopige deadlines voorhet clubblad de Looping Driver als volgt vastgesteld:

Inleveren kopij 

 Opmaak 

Printen 

Verzenden 

20 augustus 

28 augustus 

1e week september 

1e helft september 

8 december

10 december

week van 10 december

2e week december

1 mei

 3 mei

2e/3e week van mei

week 3e mei

1e helft juni
(na ALV) 
 20 juni
 2e helft juni
 eind juni

    
    
    

Laatst gewijzigd: 04-12-2017 door Annelies Bultema.